Kaspil: Filipino Pride Galore

August 27, 2008

Panahong Prehistorikal at Prekolonyal

Filed under: Kaspil1, Module2 — Tags: , , , , — kaspil1 @ 10:34 am

Wave of Migration theory

Ang Wave of Migration theory ay ang teoryang tungkol sa mga sinaunang tao sa Pilipinas na pinaniniwalaan ng karamihan. Isinasaad ng teoryang binuo ni Henry Otley Beyer na may iba’t ibang grupo o uri ng tao na nag-migrate sa Pilipinas, at sila ang mga kauna-unahang nanirahan sa bansa.

Kabuuan ng Teorya

Ayon kay Beyer, sunod-sunod na dumating sa Pilipinas ang mga grupo ng tao, na maihahalintulad sa mga alon o waves na sabay-sabay ang pagbugso; ito ang dahilan kung bakit tinawag ang teorya na Wave of Migration. Nakarating sila sa bansa gamit ang paglalakad sa tulay na lupa na nagkokonekta sa iba’t ibang mga bansa noon at paglalayag sa karagatan. Dagdag pa dito, isinaad din na ang mga grupong ito ang unang nanirahan sa bansa – wala pang tao bago ang kanilang pagdating. Sa kanila din nanggaling ang mga kultura at paraan ng pamumuhay na tinatamasa natin hanggang sa kasalukuyan.

Mga Grupo ng Tao

Hinati ni Beyer sa pito ang grupo ng mga taong namuhay sa Pilipinas:

(1) Primitive Man – kahalintulad ng Java Man

(2) Negritos – kilala din bilang mga aeta; inilarawan sila bilang mga maliliit at maiitim na nilalang, pango ang ilong at kulot ang buhok.

(1) Indonesian A – nagmula sa Timog-Silangang Asya; mga matatangkad at mapuputing nilalang na makitid ang mukha at matangos ang ilong.

(2) Indonesian B – nanggaling sa Indo-Tsina; kumpara sa unang pangkat, sila ay malalaki at maiitim, malalapad ang mukha at malaki ang ilong.

(3) Mga taong mula sa Central Asya

(4) Malays ang pinanggalingan ng lahi at kabihasnan ng mga Pilipino

(1) Mga taong dumating noong panahon ng Kristyanismo


Argumento Laban Sa Teorya

Pagkatapos ng madaming taon ng pag-aaral at argumento ukol sa nakasaad sa Wave of Migration theory, masasabing walang katototohanan ang kabuuan ng dokumentong ito. Una sa lahat, walang natagpuang mga buto o kahit anong materyal na ebidensiya; kung meron man, hindi naman makikita at madedetermina mula sa mga ito ang pisikal na anyo o katangian ng isang tao. Higit pa, hindi maaaring ibatay sa pisikal na katangian ang mga kultural na aspeto – ito ay nabubuo mula sa pamumuhay ng mga nilalang at ang mga reaksyon nila sa mga kaganapan sa kanilang paligid. Wala itong koneksyon sa pisikal na aspeto. Nasabi din na lahat ng ating kultura at paraan ng pamumuhay ay nagmula sa mga dayuhang ito; ibig bang sabihin nito ay walang sariling kabihasnan ang ating sarling mga ninuno? Hindi, dahil bago pa sa naihalong kultura ng mga Espanyol, Amerikano, at Hapon, nakapagtayo na ang mga sinaunang Pilipino ng kanilang sariling maayos at maunlad na pamumuhay.

Ang Katotohanan

Ang mga sinaunang tao sa Pilipinas ay ang Tabon Man at ang Cagayan Man. Ayon sa pag-aaral, nabuhay ang Tabon Man sa pagitan ng 24,000 hanggang 22,000 BCE. Bilang ebidensya, natagpuan ni Dr. Robert Fox ang skull cap at jaw fragments nito sa Tabon Cave sa Palawan noong 1962 – 1966. Sa kasalukuyan, wala pang natatagpuang mga buto ng Cagayan Man, pero pinaniwalaan ang pagkabuhay nito mula sa mga nahanap na stone tools at fossil remains ng mga hayop sa Cagayan Valley.

Reflection

Sa pag-aaral ng Module 2, nabigla ako nang malaman kong walang katotohanan ang Wave of Migration theory, dahil simula noong ako’y nasa elementary pa ay ito na ang itinuro at itinatak sa aking isipan na pinanggalingan ng lahing Pilipino. Dahil dito, naengganyo akong malaman ang tunay na teorya at pati na din ang malaman ang mga dahilan kung bakit mali ang Wave of Migration theory. Tunay na natuwa at marami akong natutunan, maraming maling kaisipan na nai-tama, at napaisip ng husto sa mga bagong impormasyon at katotohanan na aking nalaman.

– Gena Esperanza

Advertisements

2 Comments »

  1. Interesting topic.

    Great post.

    Comment by Arnaldo — October 1, 2008 @ 2:21 pm

  2. Thank you so much for all of the information here. 🙂 You rock. I dunno how I would survive kaspil1 without you. lol

    Comment by Christine Sevilla — October 26, 2008 @ 9:04 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: